ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

zapowiedzi przedślubneŹródło: Depositphotos.com

Zapowiedzi przedślubne to informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa przez narzeczonych, podana do wiadomości publicznej w formie ustnej lub pisemnej.

Zapowiedzi przedślubne są obowiązkowe w przypadku ślubu konkordatowego oraz ślubu kościelnego.

Zapowiedzi przedślubne dokumenty ?

Będąc w kancelarii parafialnej, około 3 miesiące przed ślubem zostanie spisany protokół przedślubny. Wraz z protokołem przedślubnym otrzymasz druk z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych.

Zapowiedzi przedślubne mogą być wygłoszone jak najszybciej po otrzymaniu druku lub tuż przed ślubem.

Mimo wszystko nie ma co czekać do ostatniej chwili, ponieważ po wygłoszeniu zapowiedzi przedślubnych otrzymasz stosowane zaświadczenie, które będzie potrzebne do formalności przed ślubem.

zapowiedzi przedślubne

Zapowiedzi przedślubne ile trwają ?

Zapowiedz przedślubne wywiesza się na parafialnej tablicy ogłoszeń przez co najmniej osiem dni, tak by były  widoczne przynajmniej przez dwie niedziele lub niedzielę i święto lub dwukrotne ogłoszenie ustne podczas liczniej uczęszczanych nabożeństw parafialnych, w niedzielę lub święto obowiązujące (por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim z dnia 5 września 1986 r., p. 95).

W wyjątkowych okolicznościach od obowiązku ogłaszania zapowiedzi można otrzymać dyspensę. W takim przypadku proboszcz musi wystąpić z prośbą do biskupa.

Zapowiedzi przedślubne ile niedziel ?

Według prawa kanonicznego zapowiedzi przedślubne muszą być widoczne przynajmniej przez dwie niedziele lub niedzielę i święto

Zapowiedzi przedślubne prawo kanoniczne:

Zapowiedzi przedślubne ma obowiązek wygłosić proboszcz narzeczonych każdej ze stron.

Jeżeli obydwoje narzeczeni mieszkają (miejsce faktycznego zamieszkania – nie zameldowania) w parafii własnego proboszcza przynajmniej przez sześć miesięcy, nie wymaga się głoszenia zapowiedzi w poprzednich miejscach pobytu narzeczonych.

Jeżeli narzeczeni nie przebywają w parafii własnego proboszcza jeszcze sześciu miesięcy, należy głosić zapowiedzi także w parafii bezpośredniego poprzedniego miejsca stałego.

Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi.

Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

zapowiedzi przedślubneŹródło: Depositphotos.com

Ile kosztują zapowiedzi przedślubne ?

Koszt zapowiedzi przedślubnych zależny jest od konkretnej parafii w której są wygłaszane i wahają się od bezpłatnych po „co łaska” a na kwotach 100-200 zł kończąc.

Jak długo ważne są zapowiedzi przedślubne ?

Zapowiedzi przedślubne ważne są przez 6 miesięcy. Po upływie tego terminu należy wygłosić zapowiedzi ponownie…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here