DOKUMENTY DO ŚLUBU

DOKUMENTY DO ŚLUBU

dokumenty do ślubuŹródło: Thalabeach.com.au

Dokumenty do ślubu to niezbędne zaświadczenia i potwierdzenia które należy skompletować aby wziąć ślub. Bez ważnych i kompletnych dokumentów żaden ślub się nie odbędzie… dlatego musisz wiedzieć jakich dokumentów do ślubu potrzebujesz.

Dokumenty do ślubu cywilnego;

Ślub cywilny to uroczyste zawarcie małżeństwa poprzez złożenie przysięgi małżeńskiej przed kierownikiem USC. Do zawarcia ślubu cywilnego potrzebujesz kilku dokumentów;

 • dokumenty tożsamości w postaci dowodów osobistych lub paszportów – Wasze oraz Waszych świadków podczas ceremonii ( do okazania )
 • skrócone odpisy aktu urodzenia,
 • pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
 • oświadczenie o tym jakie nazwiska po ślubie będą nosić małżonkowie oraz ich dzieci;
 • dowód opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł,

Dokumenty do ślubu cywilnego w nietypowych okolicznościach;

 • zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa – jeżeli jest konieczne w przypadkach;

kobieta niepełnoletnia ale ukończyła 16 rok życia,

osoby są ze sobą spowinowacone,

osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym,

jedną ze stron może reprezentować pełnomocnik (małżeństwo per procura), któremu daje do tego prawo prawomocne postanowienie sądu,

 • rozwodnicy: dowód osobisty, skrócony odpis aktu małżeństwa, odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód,
 • wdowcy: dowód osobisty, skrócone akty urodzenia, odpis aktu zgonu małżonka,

Dokumenty do ślubu cywilnego z obcokrajowcem;

obcokrajowiec musi przedstawić:

 • paszport,
 • akt urodzenia z tłumaczeniem na język polski,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ (odpowiednik naszego USC w kraju cudzoziemca lub ambasada)

Teraz możesz udać się do Urzędy Stanu Cywilnego ( dowolnie wybranego – nie musi być w Twoim mieście ) aby wziąć ślub cywilny 😉

dokumenty do ślubu

Źródło: Littlechapel.com

Dokumenty do ślubu kościelnego;

Ślub kościelny to uroczyste zawarcie małżeństwa poprzez złożenie przysięgi małżeńskiej przed księdzem.  Aby wziąć ślub kościelny musisz dostarczyć parafii skrócony odpis aktu małżeństwa ze ślubu cywilnego, który wydaje USC – Urząd Stanu Cywilnego.

W parafii której odbędzie się ślub dostarcz poniższe dokumenty;

 • dowody osobiste,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
 • aktualne metryki chrztu z datą wydania do 3 miesięcy wstecz lub krótszą,
 • świadectwo bierzmowania,
 • ostatnie świadectwo katechizacji ( nie zawsze wymagane ),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich,
 • zaświadczenie o (dwukrotnej) spowiedzi,

Dokumenty do ślubu kościelnego w nietypowych okolicznościach;

 • licencja czyli pozwolenie na ślub w innej parafii niż ta z której pochodzi Panna Młoda lub Pan Młody
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi w innym kościele niż w którym odbędzie się ślub;

Opłata za ślub kościelny najczęściej jest ofiarą co łaska. Niektóre parafie mają jednak określone stawki obowiązujące przy udzielaniu poszczególnych sakramentów.

Dokumenty do ślubu konkordatowego;

Ślub konkordatowy to uroczyste zawarcie małżeństwa poprzez złożenie przysięgi małżeńskiej przed księdzem mający również skutki prawne jak w przypadku ślubu cywilnego. Ślub konkordatowy = ślub kościelny + ślub cywilny.

W parafii której odbędzie się ślub dostarcz poniższe dokumenty;

 • dowody osobiste;
 • aktualne metryki chrztu z datą wydania do 3 miesięcy wstecz lub krótszą,
 • świadectwo bierzmowania,
 • ostatnie świadectwo katechizacji ( nie zawsze wymagane ),
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego – wymagane, aby ślub konkordatowy pociągnął za sobą skutki cywilno-prawne;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich,
 • zaświadczenie o (dwukrotnej) spowiedzi,

Dokumenty do ślubu kościelnego w nietypowych okolicznościach;

 • licencja czyli pozwolenie na ślub w innej parafii niż ta z której pochodzi Panna Młoda lub Pan Młody
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi w innym kościele niż w którym odbędzie się ślub;

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here