AKT CHRZTU

AKT CHRZTU

akt chrztu

Akt chrztu ( świadectwo chrztu ) zwany też metryką chrztu jest świadectwem potwierdzającym przyjęcie chrztu jako symbolu nawrócenia i oczyszczenia z grzechów w Kościele Katolickim.

Akt chrztu ( metryka chrztu ) zawiera takie informacje jak;

  • datę chrztu
  • imiona rodziców
  • rok i numer księgi chrztów
  • imię i nazwisko zainteresowanego
  • dokładną datę i miejsce urodzenia
  • nazwę parafii, w którym osoba została ochrzczona
  • informacje na temat innych przyjętych sakramentów

Ponadto zawiera także informacje o zawarciu małżeństwa co zapobiega zawieraniu małżeństwa pomimo pozostawania w związku małżeńskim ( bigamii ) która w Polsce jest zabroniona.

Akt chrztu do swojej ważności musi zostać podpisany przez upoważnioną osobę wraz ze stosownymi pieczęciami parafialnymi

Akt chrztu skąd wziąć i gdzie odebrać ?

Akt chrztu ( metryka chrztu ) wydawany jest w parafii w której osoba została ochrzczona.

Akt chrztu – metryka chrztu ważność;

Od momentu wydania akt chrztu jest ważny przez 6 miesięcy

Akt chrztu – cena;

Czy akt chrztu wydawany jest odpłatnie ?

W myśl konkordatu, prawa kanonicznego oraz rozporządzeń kościelnych do tego prawa dokument ten jest wydawany bezpłatnie. Jednak zależnie od od samej parafii – można spotkać się z opłatami „administracyjnymi” w stylu „co łaska” lub przeważnie od 10 zł do 30 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here